Wróć do strony głównej

Wróć do strony publikacji

Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych

Zakład Technologii, Przetwórstwa i Stosowania Tworzyw Sztucznych

 Politechnika Wrocławska

Wrocław, czerwiec 1970

                

Praca dyplomowa

 

 

  Zdzisław Filipowski

BADANIE PRZYDATNOŚCI KOPOLIMERU ETYLENOWO-PROPYLENOWEGO DO PRZETWÓRSTWA

STRESZCZENIE

    W niniejszej pracy zajmowano się procesem powlekania fluidyzacyjnego. Badano przydatność krajowego kopolimeru etylenowo-propylenowego o nazwie Kepolen E do tej metody przetwórstwa. Dla porównania użyto proszków; Telcothene Powder, Tarnamid P, Epifluid. Określono własności proszków tworzyw sztucznych, jak skład granulometryczny, nasypowa objętość właściwa, temperatury przemian fazowych. Dla tworzyw poliolefinowych badania przeprowadzono w szerszym zakresie: twardość, wytrzymałość na rozciąganie, tworzenie się struktury krystalicznej. Określono cechy złoża z badanych proszków. Zbadano charakterystyki powlekania. Otrzymano zależności grubości powłok od czasu zanurzenia dla różnych temperatur powlekania, oraz szybkości powlekania w zależności od temperatury. Szeroki zakres parametrów wykonano dla płytek stalowych, natomiast ograniczono czas i temperaturę dla takich samych płytek aluminiowych. Wykonano badania powłok przy zastosowaniu metod lakierniczych, porównawcze badania chemoodporności oraz wielkość sił adhezji powłok do podłoża stalowego. Stwierdzono nieprzydatność Kepolenu E do powlekania z powodu niskiej przyczepności do stali. Podłoże aluminiowe wykazuje dobre powlekanie Tarnamidem P, natomiast nie należy nim powlekać powierzchni stalowych. Stwierdzono dużą erozje powłoki w złożu Epifluidu.

  Wróć na górę