Wróć do strony głównej

Wróć do strony publikacji

Zakład Badawczo-projektowy „ENERGOCHEM”, Materiały Konferencji „PODSTAWOWE PROBLEMY ENERGETYKI PRZEMYSŁOWEJ  W PERSPEKTYWACH ROZWOJU CHEMII”

 Gliwice 6 maja 1975

 

 

Tomasz WINNICKI, Zdzisław FILIPOWSKI 

Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Wrocław

 

WYMIENIACZE  REDOKSOWE  W  ODTLENIANIU  WODY

(Bez streszczenia; od strony nr 89 do 94  treść referatu z rozdziałami: 1.Wstęp; 2.Budowa wymieniaczy redoksowych; 3.Odtlenianie wody przy użyciu wymieniaczy redoksowych; 4.Wnioski)

 4. Wnioski

1.Szersze zastosowanie wymieniaczy redoksowych w energetyce jest w pełni możliwe w układzie kojarzonym z odgazowaniem termicznym oraz w warunkach specjalnych.

2.Należy wyprodukować wymieniacz redoksowy na bazie kopolimeru styrenu i dwuwinylobenzenu z trwale związanymi układami o nis­kim potencjale redoksowym Taki materiał może sprostać wszyst­kim wymaganiom odnośnie wytrzymałości termicznej a odtleniona przy jego pomocy woda nie zmineralizowana lub zanieczyszczona powyżej wartości początkowych

3.Należy przeprowadzić badania odtleniania wody przy pomocy obsa­dzonego jonami miedzi dostępnego Wofatytu MC 50. Uzyskany redoksyt  można zastosować do temperatury około 323 K (50°C).

  Wróć na górę